• Magyar
  • English

Zöld szikra

Az ipari környezetterhelésről

Ló vontatású busz - LondonAz 1800-as években Londonban a lóvasutak tartották mozgásban a várost. Tudta, hogy ez a közlekedési forma akkoriban olyan méreteket öltött, hogy a század második felére már kb. ötvenezer állat mozgatta a csaknem 3 milliós város tömegközlekedését? Az akkori London egyik legnagyobb problémája az állatok által termelt napi ezer tonna trágya kezelése volt, konkrétan attól rettegtek, hogy ez a mennyiség előbb vagy utóbb elborítja a várost! A problémára a választ az ipari forradalom vívmányai jelentették, az állati erővel vontatott buszokat felváltották a robbanómotorral szerelt buszok, igaz még ezt követően is több évtized kellett a lovak teljes kiváltásához. Az ipari fejlődés azonban magával hozott egy másik problémát, a nagymértékű ipari környezetkárosítás problémáját. Erre az elmúlt 150 évben újabb és újabb válaszok születtek, de igazi lendületet csak az utóbbi 40-50 évben kapott ez a téma. Ma már rengeteg eszközzel rendelkezünk annak elérésére, hogy iparági szereplőként minimalizáljuk környezetterhelésünket és a tevékenységünk során felhasznált erőforrásokat. Az ipar számos szegmensének mostanra a fő fejlesztési irányt a környezettudatos megoldások szabják, így magától értetődő számunkra, hogy saját házunk táján is kiemelt szerepet tulajdonítsunk az ilyen megoldásoknak.

Környezettudatos megoldások

NapcellaA szerelt vezeték gyártás során e tekintetben elsősorban a villamos energia felhasználás, a fűtés / klimatizálás, a hulladékkezelés és a szállítmányozással járó üzemanyag felhasználás kérdésköre számít relevánsnak. Gyártási tevékenységünk villamos energia igényének egy részét napcella alkalmazásával állítjuk elő, ami jelentősen csökkenti a CO2 kibocsátásunkat, és bizonyos mértékű energia függetlenséget biztosít számunkra. Gyártó csarnokainknál és irodáinknál az iparági standard szigetelés vastagság kétszeresét alkalmaztuk, fűtési és hűtési igényük ennek megfelelően alakul.

A termelés során előálló hulladékot szelektíven gyűjtjük, ami csaknem teljes egészében újrahasznosításra kerül: a papírhulladékból újra csomagolóanyag, a vezeték végekről eltávolított PVC szigetelésből pedig kerti tavaknál alkalmazott fólia készül. A fémmegmunkáláskor keletkező hulladékainkat anyagfajtánként kezeljük és nagy részét újra is tudjuk hasznosítani. Fuvarszervezéseink megvalósításakor elsősorban saját szervezésű gyűjtőfuvarokban gondolkodunk, ezzel is minimalizálva a környezetterhelést.

A blankolt vezeték szigetelésből kerti tó fólia készül