• Magyar
  • English

Környezetpolitika

 Scintilla Kft. Környezeti Politikája

 

Scintilla cégcsoport az elektromechanikus alkatrész és belső vezeték (szerelt vezetékek, csatlakozók, kapcsolók, villamos szerelvények) fém és forgácsolt alkatrész gyártás területén a környezet védelmét, a környezetszennyezés megelőzését fő feladatnak tekinti.

 

Környezeti politikánk alapelve: Meg kívánunk felelni a megrendelők és az érdekelt felek igényeinek és sikeres üzletmenetet biztosítani a Társaságnak, de ezzel együtt vezetőségünk és munkatársaink elkötelezik magukat a környezetünk védelme, a környezetterhelés minimalizálása és a környezeti teljesítményünk folyamatos javítása iránt.

A szakszerű és folyamatosan javuló környezeti teljesítmény biztosítása érdekében építjük ki az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszert.

Cégcsoportunk fejlesztései és beruházásai során előtérbe helyezi a technikailag legkorszerűbb eszközök alkalmazását.

 

A Scintilla cégcsoport kötelezettséget vállal arra, hogy

 

  • folyamatosan megfelel a tevékenységeire vonatkozó (hazai és EU) jogszabályoknak,
  • szabványoknak, hatósági és belső előírásoknak és ezt partnereitől is elvárja;
  • környezetre gyakorolt hatásait folyamatosan figyelemmel kíséri, részt vesz az

„elérhető legjobb technika” kialakításában és annak alkalmazásával törekszik a negatív hatások megelőzésére és a kockázatok elfogadható szintre való csökkentésére;

  • környezetvédelmi teljesítményének folyamatos ellenőrzésével és fejlesztésével az

energia takarékosságot, valamint a természeti erőforrások felhasználásának ésszerűsítését célozza meg;

  • energia szükségletét csökkentse, energia teljesítményt folyamatosan javítsa
  • a megújuló energia hasznosításra kifejezett gondot fordít
  • folyamatosan fejlessze a munkatársak szakmai felkészültségét, gondoskodik a fenntartható fejlődés és a környezet védelme iránti elkötelezettségük, környezettudatosságuk fejlesztéséről;

 

A Scintilla cégcsoport rendszeresen felülvizsgálja a környezeti politikának való megfelelést, és az értékelések alapján folyamatosan törekszik a fejlesztésre. A környezeti politika kötelező érvényű a társaságcsoport tagjai számára, továbbá a nagyközönség számára is hozzáférhető.

 

 

 

Jászberény, 2024.03.07.

 

 

                                                                                     Szikra Szabolcs

                                                                                   ügyvezető igazgató